41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

Plan wysyłania materiałów

PLAN WYSYŁANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW NA LEKCJE W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA

KLASY „0” – III

Dzień tygodnia

Godzina

0

I

II

III

Poniedziałek

1

Wych.Przed.

Ed .Wcz.

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

2

Wych.Przed

Ed .Wcz.

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

3

 

Ed. Infor 1/2

Ed. Infor 1/2

Ed. Infor 1/2

 

 

 

 

 

Wtorek

1

Wych.Przed

Ed.wcz.

Ed.wcz

J. Ang

2

J. Angielski

Religia1/2

Ed. Wcz.

Ed. wcz

3

 

J.Angielski

 

Ed.wcz.

 

 

 

 

 

Środa

1

Wych.Przed

Ed.wcz.

Ed.wcz.

Ed. Wcz.

2

Wych.Przed

Ed.wcz.

Ed.wcz.

Ed. Wcz.

3

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

Czwartek

1

Wych.Przed

Ed.wcz.

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

2

Religia 1/2

Ed.wcz.

J Ang

Ed. Wcz.

3

 

 

Religia1/2

 

 

 

 

 

 

Piątek

1

Wych.Przed

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

2

Wych.Przed

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

Ed. Wcz.

3

 

 

 

 

½ – oznacza co 2 tygodnie . Materiały do zajęć WDŻ w klasach w których  te zajęcia odbywają w tym okresie nauczyciel co 2 tygodnie przesyła uczniom prace do wykonania.

 

PLAN WYSYŁANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW NA LEKCJE W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA

KLASY IV – VIII

Dzień tygodnia

Godzina

IV

V

VI

VII

VIII

Poniedziałek

1

Matematyka

J. Polski

Matematyka

Geografia

Historia

2

Historia

Geografia

Historia

J. Polski

J. Polski

3

J. Polski

Matematyka

Muzyka 1/2

Matematyka

J. Niemiecki

4

 

 

Religia

J. Angielski

EDB 1/2

5

 

 

 

 

 

Wtorek

1

Przyroda

J. Polski

J. Polski

Biologia

Matematyka

2

J. Polski

Matematyka

Matematyka

Fizyka

Fizyka

3

Matematyka

Biologia

Biologia

J. Polski

Biologia

4

Religia

Technika 1/2

Informatyka

1/2

Muzyka 1/2

J. Polski

5

 

Religia

 

 

J. Angielski

6

 

 

 

 

 

Środa

1

J. Angielski

Historia

J. Angielski

Matematyka

J. Polski

2

Plastyka 1/2

J. Polski

J. Polski

Chemia

Matematyka

3

J. Polski

J .Angielski

Plastyka 1/2

J. Angielski

Chemia

4

 

 

 

 

 

Geografia

5

 

 

 

 

 

Czwartek

1

Informatyka 1/2

J. Angielski

J. Polski

Historia

J. Polski

2

J. polski

Informatyka

1/2

Geografia

Matematyka

Matematyka

3

Technika1/2

Plastyka 1/2

Matematyka

J. Polski

J. Angielski

4

 

 

 

 

WOS

5

 

 

 

 

Religia

6

 

 

 

 

 

Piątek

1

J. ang.

Matematyka

J. Polski

J. Polski

Matematyka

2

Matematyka

J. polski

J. Angielski

J. Niemiecki

J. Polski

3

Muzyka 1/2

Muzyka 1/2

Technika 1/2

Religia

Informatyka 1/2

4

 

 

 

Plastyka 1/2

J. Angielski

5

 

 

 

Informatyka 1/2

 

6

 

 

 

 

 

½ – oznacza co 2 tygodnie . Materiały do zajęć WDŻ w klasach w których  te zajęcia odbywają w tym okresie nauczyciel co 2 tygodnie przesyła uczniom prace do wykonania.

               

 

W tygodniowym planie zajęć nie są uwzględnione zajęcia wychowania fizycznego w ramach tych zajęć pod kontrolą rodziców uczniowie spędzają przynajmniej 2 godziny dziennie na świeżym powietrzu w otoczeniu swojego domu.

 

PLAN WYSYŁANIA MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEI I REWALIDACYJNE.

 W klasach w których są prowadzone w/w zajęcia raz na dwa tygodnie nauczyciele je prowadzący  przesyłają dodatkowe materiały dla uczniów objętych tymi zajęciami.

 

PLAN WYSYŁANIA MATERIAŁÓW W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM.

Nauczyciel prowadzący edukację przedszkolną w ustalony przez siebie sposób komunikuje się z Rodzicami uczniów i codziennie przesyła materiały do pracy

w domu i w godzinach konsultacji w ustalony sposób komunikuje się z rodzicami.

 

Comments are closed.