41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

INFORMACJE

Towarzystwo Przyjaciół Słopca prowadzące Szkołę Podstawową w Słopcu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Daleszyce do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym pod nazwą:

„Osobliwości przyrodnicze Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.

Konkurs organizowany jest przy współpracy z Nadleśnictwem Daleszyce oraz pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w ramach projektu ”Młodzi odkrywcy przyrody” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Słopcu.konkurs

Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu Beata Drela pod numerem telefonu 606 503 224, email: b.drela@poczta.fm
Karty zgłoszenia należy przesłać do 28.11.2011r. na adres szkola.slopiec@daleszyce.pl, b.drela@poczta.fm lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa w Słopcu Słopiec Szlachecki 86, 26 – 021 Daleszyce

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa : 20 grudnia 2011r.

O terminie wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym piśmie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Regulamin

 Konkursu fotograficznego „Osobliwości przyrodnicze Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

organizowanego w ramach projektu:

„Młodzi odkrywcy przyrody” współfinansowanego  ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.                                          

 

 1. Organizatorem konkursu „Osobliwości przyrodnicze Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” jest Szkoła Podstawowa w Słopcu.
 2.  Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody gminy Daleszyce, promowanie sztuki fotografii o tematyce przyrodniczej oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego kontaktu z przyrodą poprzez „oko aparatu fotograficznego”.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych w gminie Daleszyce.
 1. Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do dnia 28 listopada  2011r.na kartach zgłoszenia (w załączniku), którą przekazują do SP w Słopcu drogą elektroniczną na adres szkola.slopiec@daleszyce.pl,  lub pocztą: Szkoła Podstawowa w Słopcu;  Słopiec Szlachecki 86;  26 – 021 Daleszyce.
 1. Konkurs jest podzielony na  trzy kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I – III szkół podstawowych   gminy  Daleszyce;
 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych  gminy Daleszyce;
 • uczniowie szkół gimnazjalnych  gminy Daleszyce.
 1. Etap szkolny – każda szkoła wysyła maksymalnie trzy najlepsze fotografie w odpowiedniej kategorii wiekowej w formacie co najmniej 21×15. Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym w dowolnej technice (kolorowe, czarno-białe, sepia). Prosimy o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.jpg lub *.tiff, rozdzielczość 300 dpi)
 2. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie:
 • tytuł fotografii,
 •  imię  i nazwisko autora,
 • klasa,
 • nazwa szkoły
 • nazwisko opiekuna ucznia.
 1. Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, miejsce wykonania, data).
 2. Fotografie konkursowe, płyty z plikami cyfrowymi  oraz oświadczenia uczestników konkursu (załącznik nr 2 i  nr 3) należy dostarczyć do 20 grudnia 2011 do Szkoły Podstawowej w Słopcu,  z dopiskiem „konkurs”, na adres:

Szkoła Podstawowa w Słopcu, Słopiec Szlachecki 86, 26-021 Daleszyce.

 1. Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2012r. w Szkole Podstawowej w Słopcu.  O godzinie rozpoczęcia uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani.
 2. Kryteria oceniania:
 • zgodność fotografii z tematem konkursu;
 • poziom techniczny (prawidłowa kompozycja, kolorystyka, brak prześwietleń, itp.);
 • inwencja twórcza – ciekawe zaprezentowanie tematu.
 1. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych fotografii.  Jury konkursu decyduje o:
 • zakwalifikowaniu prac do wystawy;
 • przyznaniu nagród i wyróżnień.
 • decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na łamach gazety Głos Daleszyc. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace wszystkich finalistów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w SP w Słopcu.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu Beata Drela, tel. 606-503-224,  e-mail: b.drela@poczta.fm