41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu w roku szkolnym 2020/2021:

mgr inż. Katarzyna Wesołowska – dyrektor szkoły

mgr Marzena Korycińska – nauczyciel w Punkcie Przedszkolnym

mgr Alina Zielonka – nauczyciel wspomagający

mgr Milena Cudzik – nauczyciel w Oddziale Przedszkolnym

mgr Dorota Banaszek – wychowawca klasy I, nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Edyta Moczydłowska – wychowawca klasy II, nauczyciel techniki i wychowania fizycznego

mgr Marzena Kij – wychowawca klasy III, nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Anna Sławińska – wychowawca klasy IV, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Anna Fijałkowska-Węgrzyn – wychowawca klasy V, nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Śliwińska – Szostak – katecheza w klasach 0 – VI, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

mgr Monika Prochoń – wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

mgr Grażyna Orlińska – wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarka

mgr Daniela Chlewicka – nauczyciel historii i geografii

mgr Sylwia Fijałkowska – nauczyciel języka niemieckiego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy

mgr Gabriela Kraska – nauczyciel chemii

ks. Marcin Rej – katecheza w klasach VII – VIII

mgr Anna Pakuła– wychowawca świetlicy