41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzień 1 czerwca 2021r. – w Szkole Podstawowej im E. Niziurskiego w Słopcu.  jest dniem wolnym od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych. Tego dnia  dla dzieci

z Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego oraz dla uczniów klas I – VIII Towarzystwo Przyjaciół Słopca, dyrektor szkoły, nauczyciele oraz  Rada Rodziców organizują Dzień Dziecka pod hasłem  – „Wesoło i zdrowo –  bo na sportowo”.

 

Dzieci przychodzą do szkoły zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:

  • 09:00 – 11.00 PUNKT PRZEDSZKOLNY I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  • 10:00 – 12.00 KLASY I – IIII
  • 11:00 – 13.00 KLASY IV – VIII

 

Dla wszystkich dzieci organizatorzy zapewniają  wiele atrakcji i nagród oraz poczęstunek ( grillowane kiełbaski, napój i coś słodkiego).

 

Zapraszamy wszystkich uczniów!

 

Uwaga:

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.50 – 16.00 dla dzieci, którym rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki.

Comments are closed.