41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOPCA

Towarzystwo Przyjaciół Słopca  od września 2007 r. jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Słopcu.

Słopiec Szlachecki 86
26-021 Słopiec Szlachecki
 41 317 16 15
 41 317 16 15

Rejestry

 0000280370
 260162860
 657-27-44-621

Skład Zarządu:

Prezes – Artur Jobkiewicz

Wiceprezes – Anna Jaworska

Sekretarz – Katarzyna Wesołowska

Skarbnik – Anna Bujak

Członek zarządu –Mariusz Dziadowicz

Komisja Rewizyjna:

Marzena Kij

Paulina Mularska-Ołowiak

Ewelina Dziedzic-Hyc

Agnieszka Piróg

Agnieszka Michalska