41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOPCA

Towarzystwo Przyjaciół Słopca  od września 2007 r. jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Słopcu.

Słopiec Szlachecki 86
26-021 Słopiec Szlachecki
 41 317 16 15
 41 317 16 15

Rejestry

 0000280370
 260162860
 657-27-44-621

Skład Zarządu:

Prezes – Anna Jaworska

Wiceprezes – Mariusz Dziadowicz

Sekretarz – Katarzyna Wesołowska

Skarbnik – Anna Bujak

Członek zarządu –Marek Tyzo

Komisja Rewizyjna:

Marzena Kij – przewodnicząca

Agnieszka Piróg

Ewelina Dziedzic – Hyc

Izabela Dudkiewicz

Agnieszka Michalska