41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

HARMONOGRAM KONSULTACJI

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EDMUNDA NIZIURSKIEGO W SŁOPCU W DNIU 5 CZERWCA 2020R.

  1. Konsultacje język angielski – Kacper Żebrzowski,  Oszczepalski Grzegorz  – godz. 8.00 – sala nr 4.
  2. Konsultacje język polski – Mikołaj Hyc – godz. 8.00 sala nr 7
  3. Konsultacje język polski – Grzegorz Oszczepalski – godz. 9.00 sala nr 7
  4. Konsultacje język angielski – Mikołaj Hyc – godz. 9.00 sala nr 4
  5. Konsultacje matematyka – Mikołaj Hyc godz. 10.00 sala nr 8

 

NA KONSULTACJE UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ PODPISANE PRZEZ RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZAŁĄCZNIKI 1 i 2 z „PROCEDUR ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EDMUNDA NIZIRSKIEGO W SŁOPCU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID – 19”.

W PRZYPADKU BRAKU PODPISANYCH W/W ZAŁĄCZNIKÓW UCZNIOWIE NIE BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W KONSULTACJACH.

 

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z W/W PROCEDURAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

Comments are closed.